УПИС у први разред

* ОШ,, Драгиша Михаиловић“, односно,
психолог школе Валентина Грбић у телефонском разговору са родитељима направила
је индивидуални план тестирања и уписа првака по организационој структури која
одговара родитељима, а да је при том поштована Инструкија МПНТР о мерама
заштите и безбедности ученика, родитеља и запослених  у времену пандемије, а опет усаглашена са
планом завршетка школске 2020/2021. као и са планом полагања пробног завршног и
завршног испита ученика осмог разреда.

План и спровођење тестирања и е упис  налази се на сајту школе, чиме је постао
доступан родитељима.

Срдачно,

директор школе

Далибор Тврдишић

20