УПИС у први разред

* ОШ,, Драгиша Михаиловић“, односно, психолог школе Валентина Грбић у телефонском разговору са родитељима направила је индивидуални план тестирања и уписа првака по организационој структури која одговара родитељима, а да је при том поштована Инструкија МПНТР о мерама заштите и безбедности ученика, родитеља и запослених  у времену пандемије, а опет усаглашена са планом завршетка школске 2019/2020. као и са планом полагања пробног завршног и завршног испита ученика осмог разреда.

План и спровођење тестирања и е упис  налази се на сајту школе, чиме је постао доступан родитељима.

Срдачно,

директор школе

Далибор Тврдишић