УПИС у средњу школу

 • Поштована/поштовани,

  Подсећамо вас да је, по Календару активности, среда 07. јул 2021. године до 8 часова, рок када ће све листе жеља ученика бити централизоване и доступне учениицима и родитељима, односно другим законским заступницима, ради контроле и провере тачности листа жеља.

  Контрола се врши путем званичних извештаја из централне базе података и путем Портала Моја средња школа.

  Напомињемо да ће и на званичним извештајима и на Порталу, жеље бити видљиве за све ученике, као и свих претходних година, без обзира да ли су поднете електронским путем преко Портала или непосредно у матичној основној школи, на обрасцу листе жеља.

  На тачност унетих података у листама жеља ученици и родитељи, односно други законски заступници, имају право приговора у среду, 07. јула 2021. године од 8 до 15 часова.

  Пријем приговора на изражене жеље и унос исправки врши се искључиво непосредно, у матичној основној школи.

  Као и свих претходних година, опште правило је да матична основна школа не би требало да дозволи промену листе жеља без оправданих разлога. Имајући у виду ту чињеницу, матичним основним школама остављено је да одлуче да ли су разлози које предочи родитељ, односно други законски заступник ученика, довољни и оправдани да се дозволи да се промене подаци из листа жеља, који су унети у базу.

  Уколико матична основна школа одлучи да дозволи да родитељ, односно други законски заступник ученика, измени листу жеља, та листа се подноси искључиво на обрасцу листе жеља, коју школа административно и технички обрађује на уобичајени начин, уз упутства које школа добија од информатичког координатора.

  У случају да се дозволи замена листе жеља која је поднета непосредно у школи, на обрасцу листе жеља, потребно је да школа тражи од родитеља, односно другог законског заступника, да врати примерак претходне листе жеља који је остао код њега и да поништи тај примерак прецртавањем.

  За сваку замену листе жеља коју дозволи, школа је дужна да сачини службену белешку у два примерка, од којих једну прикључује првом примерку листе који се шаље у седиште ОУК, а други прикључује другом примерку листе који остаје у школи. Родитељу, односно другом законском заступнику, остаје трећи примерак замењене листе жеља.

  Уколико се дозволи замена листа жеља која је поднета електронским путем, преко Портала, у службеној белешци се наводи и податак о томе.

  Посебно наглашавамо да је среда, 07. јул 2021. године до 16 часова последњи термин у коме школе могу да унесу и све остале врсте исправки на податке о ученицима који су унети у централну базу (оцене 6, 7. и 8. разреда, бодови са завршног испита, Вукова диплома, бодови са такмичења, афирмативне мере, подаци о близанцима…).

  У складу са процедуром која је успостављена ове године, сваки захтев за исправку који школа поднесе мора да испрати и са подизањем на сервер скенираног и овереног захтева за исправку података у централној бази.

  Без подизања тог документа на сервер исправка података у бази неће бити извршена.

  Предстојећи термин у среду је последњи термин за исправке података у централној бази, пред расподелу, по истеку термина у среду у 16 часова централна база се закључава и почињу коначне припреме за расподелу ученика.

  Молимо школе да се упознају са садржајем мејла, да пажљиво провере све податке са којима ученици улазе у расподелу, а за све што евентуално примете као спорно да одмах контактирају информатичког координатора, заједно разреше недоумице и по потреби изврше евентуалне исправке на начин и у терминима који су описани у мејлу.

  По истеку термина за слање исправки, школа је дужна да информатичком координатору достави оверену изјаву о тачности података у бази, на начин и у складу са упутствима које школа добије од информатичког координатора.

   
  06. 07. 2021. у Крагујевцу
  Републичка уписна комисија